Zdravotná starostlivosť

Zdravotné stredisko 293
018 52 Pruské

Ambulancia praktického lekára pre dospelých

MUDr. Vlasta Hlušková
Kontakt:
Tel. 042/ 449 26 32

Ordinačné hodiny:

 Ambulancia  Návšt. služba, admin.
 Pondelok 07.30 – 13.00  13.00 – 15.00
 Utorok 07.30 – 13.00  13.00 – 15.00
 Streda 07.30 – 9.00
 Štvrtok 07.30 – 13.00  13.00 – 15.00
 Piatok 07.30 – 13.00  13.00 – 15.00

Ambulancia praktických lekárov pre deti a dorast

MUDr. Gabriela Bortelová
Kontakt:
Tel. 042/ 449 26 31

Ordinačné hodiny:

 Ambulancia  Návšt. služba, admin.
 Pondelok 07.45 – 12.00
 Utorok 10.00 – 14.00
 Streda 07.45 – 11.00  10.00 – 13.00
 Štvrtok 07.45 – 10.00  10.00 – 12.00
 Piatok 07.45 – 12.00

MUDr. Daniela Krajčiová
Kontakt:
Tel. 042/ 449 24 65

Ambulancia zubných lekárov

MUDr. Igor Jelčic
Kontakt:
Tel. 042/ 449 24 42

MUDr. Vlastimila Kosorínová
Kontakt:
Tel. 042/ 449 26 33

Ambulancia gynekologického lekára

MUDr. Ľuboš Mičko
Kontakt:
Tel. 042/ 449 29 10


Back to Top ↑
 • Časopis folklór

 • Oznamy obecného úradu

  zo dňa 16.7.2019
  Doktorka Krajčiová oznamuje, že od 22.07.2019 do 26.07.2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. Zastupovať bude doktorka Bortelová.

  Na poštovom dvore je pristavený kontajner, ktorý môžu občania využívať na veľký komunálny odpad, ktorý nepodlieha triedeniu a tým sú napríklad gauče, sedacie súpravy, linoleá, koberce, matrace. V prípade návozu väčšieho objemu tohto odpadu do kontajnera, je potrebné to nahlásiť na obecnom úrade.
  Do kontajnera je zakázané nosiť stavebný odpad ako sú tehly zo zbúranísk. Ak má niekto takýto stavebný odpad, je potrebné ho odovzdať na registrovanej skládke.

  zo dňa 4.7.2019
  Oznamujeme občanom, že Slovenská pošta hľadá do obce pracovníka – poštovú doručovateľku na zastupovanie počas letnej dovolenky. V prípade záujmu sa môžete informovať priamo na Pošte.

  zo dňa 27.6.2019
  MUDr. Bortelová oznamuje, že v dňoch 01.07.2019 – 05.07.2019 a v dňoch 29.07.2019 – 02.08.2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Krajčiová.

  zo dňa 4.6.2019
  Na základe schválenia Obecného zastupiteľstva v Červenom Kameni Obec Červený Kameň vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj nehnuteľností a to:
  - Rodinný dom súpisné číslo 130 (dom po policajtoch, predáva sa ako rodinný dom, nie na podnikateľskú činnosť),
  - Administratívna budova súpisné číslo 361 (budova bývalej colnice, predáva sa ako stavba vcelku bez pozemku).
  Súťažné podmienky sú zverejnené na informačnej tabuli pri obecnom úrade a na webovej stránke obce.

  Správca cintorína oznamuje, že na miestnom cintoríne opakovane dochádza k porušovaniu zákona vo veci triedenia odpadov. Z tohto dôvodu upozorňuje všetkých nájomcov hrobových miest a návštevníkov cintorína, že podľa prevádzkového poriadku obecného cintorína je každý návštevník povinný dodržiavať poriadok a čistotu triedením odpadu. V opačnom prípade porušuje Zákon č. 131 z roku 2010 o pohrebníctve § 25 a pri preukázanom zistení porušovania tohto zákona mu môže byť udelená pokuta vo výške 33,00 €.

 • Najnovšie články

 • xxxxxxxxxxxx

 • Facebook