Zdravotná starostlivosť

Zdravotné stredisko 293
018 52 Pruské

Ambulancia praktického lekára pre dospelých

MUDr. Vlasta Hlušková
Kontakt:
Tel. 042/ 449 26 32

Ordinačné hodiny:

 Ambulancia  Návšt. služba, admin.
 Pondelok 07.30 – 13.00  13.00 – 15.00
 Utorok 07.30 – 13.00  13.00 – 15.00
 Streda 07.30 – 9.00
 Štvrtok 07.30 – 13.00  13.00 – 15.00
 Piatok 07.30 – 13.00  13.00 – 15.00

Ambulancia praktických lekárov pre deti a dorast

MUDr. Gabriela Bortelová
Kontakt:
Tel. 042/ 449 26 31

Ordinačné hodiny:

 Ambulancia  Návšt. služba, admin.
 Pondelok 07.45 – 12.00
 Utorok 10.00 – 14.00
 Streda 07.45 – 11.00  10.00 – 13.00
 Štvrtok 07.45 – 10.00  10.00 – 12.00
 Piatok 07.45 – 12.00

MUDr. Daniela Krajčiová
Kontakt:
Tel. 042/ 449 24 65

Ambulancia zubných lekárov

MUDr. Igor Jelčic
Kontakt:
Tel. 042/ 449 24 42

MUDr. Vlastimila Kosorínová
Kontakt:
Tel. 042/ 449 26 33

Ambulancia gynekologického lekára

MUDr. Ľuboš Mičko
Kontakt:
Tel. 042/ 449 29 10


Back to Top ↑
 • Časopis folklór

 • Oznamy obecného úradu

  zo dňa 21.6.2019
  Riaditeľka Základnej školy v Červenom Kameni pozýva deti z Červeného Kameňa vo veku od 5 do 15 rokov na Letný detský tábor s množstvom letných táborových aktivít, ktorý sa bude konať v termíne 12.07.2019 – 19.07.2019 v areáli základnej školy.
  Cena za tábor je 60 Eur, v ktorej je zahrnutá strava 5x denne, pitný režim, návšteva kúpaliska, letné večerné kino a odmeny za súťaže a iné. Prihlášky na tábor sú dostupné na internetovej stránke základnej školy alebo osobne v základnej škole u riaditeľky.

  V pondelok 24. júna 2019 sa uskutoční vývoz domového odpadu. Upozorňujeme občanov, že zberová spoločnosť nebude vyvážať smetné nádoby ani vrecia uložené pri nich bez pripojeného modrého žetóna.

  zo dňa 4.6.2019
  Na základe schválenia Obecného zastupiteľstva v Červenom Kameni Obec Červený Kameň vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj nehnuteľností a to:
  - Rodinný dom súpisné číslo 130 (dom po policajtoch, predáva sa ako rodinný dom, nie na podnikateľskú činnosť),
  - Administratívna budova súpisné číslo 361 (budova bývalej colnice, predáva sa ako stavba vcelku bez pozemku).
  Súťažné podmienky sú zverejnené na informačnej tabuli pri obecnom úrade a na webovej stránke obce.

  Správca cintorína oznamuje, že na miestnom cintoríne opakovane dochádza k porušovaniu zákona vo veci triedenia odpadov. Z tohto dôvodu upozorňuje všetkých nájomcov hrobových miest a návštevníkov cintorína, že podľa prevádzkového poriadku obecného cintorína je každý návštevník povinný dodržiavať poriadok a čistotu triedením odpadu. V opačnom prípade porušuje Zákon č. 131 z roku 2010 o pohrebníctve § 25 a pri preukázanom zistení porušovania tohto zákona mu môže byť udelená pokuta vo výške 33,00 €.

 • Najnovšie články

 • xxxxxxxxxxxx

 • Facebook