Školy

Základná škola

 riaditeľka PaedDr. Zuzana Gáborová
 učiteľka Mgr. Iveta Osrmanová

Kontakt:

Meno školy Základná škola, Červený Kameň
Adresa školy  Červený Kameň 228, 01856
Telefón  042/4464021
Webová adresa  http://zsckamen.edupage.org
Email  zsckamen@gmail.com

ZŠ Červený Kameň

Materská škola
sídli v budove ZŠ

poverená riadením  PaedDr. Anna Jakúbková
 učiteľka Jarmila Osrmanová

Kontakt:

 Telefón  042/4464021
 Webová adresa  http://www.mscervenykamen.tk
 Email  mscervenykamen@gmail.com

MŠ Červený Kameň


Back to Top ↑
 • Časopis folklór

 • Oznamy obecného úradu

  zo dňa 28.5. 2018
  starosta obce ďakuje p. Poláčkovi a ostatným občanom ktorý sa podielali na prípravách svätej omše pod Červenou skalou ktorá sa uskutočnila 25.5.2018.

  zo dňa 22.1.2018
  Vážený člen Urbáru Červený Kameň – pozemkové spoločenstvo
  Pozývame vás na Valné zhromaždenie Urbáru Červený Kameň – pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční v nedeľu 25.2.2018 v sále kultúrneho domu Červený Kameň so začiatkom o 15.00 hod. (Registrácia členov začne už od 14:30 hod, preto prosíme o skorý príchod aby sa zhromaždenie začalo načas )

  zo dňa 02.1.2018
  Aktuálne informácie o lyžiarskom vleku SKI- KOŠOVÁ a jeho prevádzke najdete na:
  http://www.cervenykamen.sk/organizacie-a-kluby/klub-turistov
  alebo Facebook: KST Červený Kameň – SKI-KOŠOVÁ

  zo dňa 21.7.2016
  Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za komunálny odpad a nájom za hrobové miesto je možné zaplatiť v úradných hodinách do pokladne obecného úradu. Zároveň oznamujeme, že nájom za hrobové miesta je možné zaplatiť iba do konca roka 2016.

  zo dňa 21.7.2016
  Vývoz Komunálneho odpadu v našej obci bude 25.7.2016

 • Najnovšie články

 • xxxxxxxxxxxx

 • Facebook