Školy

Základná škola

 Učitelia Mgr. Zuzana Gáborová
Mgr. Jolana Holičková

Kontakt:

Meno školy Základná škola, Červený Kameň
Adresa školy  Červený Kameň 228, 01856
Telefón  042/4464021
Webová adresa  http://zsckamen.edupage.org
Email  zsckamen@gmail.com

ZŠ Červený Kameň

Materská škola
sídli v budove ZŠ

Učitelia Mgr. Dagmar Žofčíková
Simona Vaculíková

Kontakt:

 Telefón  042/4464021
 Webová adresa  http://www.mscervenykamen.tk
 Email  mscervenykamen@gmail.com

MŠ Červený Kameň


Back to Top ↑
 • Oznamy obecného úradu

  zo dňa 29.4.2017
  Stavanie mája na Červenej skale sa bude konať 1.5.2017 cca o 17:00hod

  zo dňa 23.1.2017
  Aktuálne informácie o lyžiarskom vleku SKI- KOŠOVÁ a jeho prevádzke najdete na:
  http://www.cervenykamen.sk/organizacie-a-kluby/klub-turistov
  alebo Facebook: KST Červený Kameň – SKI-KOŠOVÁ

  zo dňa 21.7.2016
  Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za komunálny odpad a nájom za hrobové miesto je možné zaplatiť v úradných hodinách do pokladne obecného úradu. Zároveň oznamujeme, že nájom za hrobové miesta je možné zaplatiť iba do konca roka 2016.

  zo dňa 21.7.2016
  Vývoz Komunálneho odpadu v našej obci bude 25.7.2016

  zo dňa 15.7. 2016
  ZBER PLASTOV sa v našej obci uskutoční 19.7.2016

 • Najnovšie články

 • xxxxxxxxxxxx

 • Facebook

 • Časopis folklór