Informácie volby červeny kameň

Published on November 5th, 2017 | by admin

0

Výsledky v našej obci: voľby do VUC

Výsledky volieb do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja v našej obci:

 

Z celkového počtu 583 oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 105 voličov, čo je 18 %.

Pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo odovzdných 104 platných lístkov a z toho:

MUDr. Viliam Cibík              52 hlasov

Bc. Gabriela Švecová             42 hlasov

Ing. Juraj Hort                        38 hlasov

Ing. Pavol Bagín                    26 hlasov

Ing. Emil Suchánek                26 hlasov

Ing. Dana Štastná                  25 hlasov

Ing. Peter Marušinec              22 hlasov

Mgr. Eva Bočincová              21 hlasov

Ing. Martin Rác                      19 hlasov

Juraj Bartoš                            15 hlasov

Ing. Matej Buček                   14 hlasov

Ing. Milan Staňo                    13 hlasov

Ing. Anton Bajzík                  12 hlasov

Mgr. Radomír Brtáň               12 hlasov

Ing. Štefan Prekop                 10 hlasov

Peter Krupa                            9 hlasov

Bc. Marek Behan                   7 hlasov

Michal Kňažek                       7 hlasov

Ing. Jaroslav Koyš                 6 hlasov

Denis Párovský                      5 hlasov

Ing. Michal Marcin                4 hlasy

Ing. Rastislav Turčín              3 hlasy

Bc. Patrik Živojinov               3 hlasy

Mgr. Pavol Duvač                  2 hlasy

Ing. Karol Uváčik                  2 hlasy

Pavol Budinský                      1 hlas

 

Pre voľby predsedu Trenčianskeho kraja bolo odovzdaných 100 platných hlasov a to:

Ing. Jaroslav Baška                43 hlasov

Mgr. Renáta Kaščáková         28 hlasov

PhDr. Štefan Škultéty              14 hlasov

Ing. Ferdinand Vavrík              8 hlasov

Mgr. Petra Hajšelová                 4 hlasy

Nora Pániková                             2 hlasy

Igor Valko                                      1 hlas

 
Comments are closed.

Back to Top ↑
 • Časopis folklór

 • Oznamy obecného úradu

  zo dňa 16.7.2019
  Doktorka Krajčiová oznamuje, že od 22.07.2019 do 26.07.2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. Zastupovať bude doktorka Bortelová.

  Na poštovom dvore je pristavený kontajner, ktorý môžu občania využívať na veľký komunálny odpad, ktorý nepodlieha triedeniu a tým sú napríklad gauče, sedacie súpravy, linoleá, koberce, matrace. V prípade návozu väčšieho objemu tohto odpadu do kontajnera, je potrebné to nahlásiť na obecnom úrade.
  Do kontajnera je zakázané nosiť stavebný odpad ako sú tehly zo zbúranísk. Ak má niekto takýto stavebný odpad, je potrebné ho odovzdať na registrovanej skládke.

  zo dňa 4.7.2019
  Oznamujeme občanom, že Slovenská pošta hľadá do obce pracovníka – poštovú doručovateľku na zastupovanie počas letnej dovolenky. V prípade záujmu sa môžete informovať priamo na Pošte.

  zo dňa 27.6.2019
  MUDr. Bortelová oznamuje, že v dňoch 01.07.2019 – 05.07.2019 a v dňoch 29.07.2019 – 02.08.2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Krajčiová.

  zo dňa 4.6.2019
  Na základe schválenia Obecného zastupiteľstva v Červenom Kameni Obec Červený Kameň vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj nehnuteľností a to:
  - Rodinný dom súpisné číslo 130 (dom po policajtoch, predáva sa ako rodinný dom, nie na podnikateľskú činnosť),
  - Administratívna budova súpisné číslo 361 (budova bývalej colnice, predáva sa ako stavba vcelku bez pozemku).
  Súťažné podmienky sú zverejnené na informačnej tabuli pri obecnom úrade a na webovej stránke obce.

  Správca cintorína oznamuje, že na miestnom cintoríne opakovane dochádza k porušovaniu zákona vo veci triedenia odpadov. Z tohto dôvodu upozorňuje všetkých nájomcov hrobových miest a návštevníkov cintorína, že podľa prevádzkového poriadku obecného cintorína je každý návštevník povinný dodržiavať poriadok a čistotu triedením odpadu. V opačnom prípade porušuje Zákon č. 131 z roku 2010 o pohrebníctve § 25 a pri preukázanom zistení porušovania tohto zákona mu môže byť udelená pokuta vo výške 33,00 €.

 • Najnovšie články

 • xxxxxxxxxxxx

 • Facebook