Informácie th

Published on November 15th, 2013 | by admin

0

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce

VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE
Obec Červený Kameň
vypisuje výberové konanie na funkciu
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE ČERVENÝ KAMEŇ
V súlade s § 18a ods. 2 a ods. 8 písm. c/ zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v obci Červený Kameň
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Červený Kameň zašle alebo odovzdá
písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie)
do 25. novembra 2013

STIAHNUŤ CELÝ DOKUMENT
Comments are closed.

Back to Top ↑