Informácie meeting

Published on November 18th, 2013 | by admin

0

Pozvánka na výročnú schôdzu Urbáru

Vážený člen Urbáru obce Červený Kameň

Dovoľujeme si Vás pozvať na výročnú členskú schôdzu Urbáru obce Červený Kameň, ktorá sa uskutoční v nedeľu 8.12.2013 v sále kultúrneho domu Červený Kameň so začiatkom o 15.00 hod. s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej, volebnej a mandátnej komisie
3. Kontrola uznesenia z minulého Valného Zhromaždenia konaného 3.2.2013
4. Správa o činnosti za rok 2013
5. Správa o hospodárení za rok 2013
6. Správa revíznej komisie
7. Informácia o stave členskej základne
8. Správa lesného hospodára
9. Plán činnosti v roku 2014 a Informácia o právnych aspektoch a úlohách pozemkového spoločenstva v zmysle nového zákona č. 97/2013 Z.z o pozemkových spoločenstvách.
10. Hlasovanie o novej Zmluve o pozemkovom spoločenstve s právnou subjektivitou
11. Voľba orgánov spoločenstva – výbor a dozorná rada
12. Diskusia
13. Uznesenie
14. Záver

Stiahnuť celý PDF dokument
Comments are closed.

Back to Top ↑
 • Časopis folklór

 • Oznamy obecného úradu

  zo dňa 28.5. 2018
  starosta obce ďakuje p. Poláčkovi a ostatným občanom ktorý sa podielali na prípravách svätej omše pod Červenou skalou ktorá sa uskutočnila 25.5.2018.

  zo dňa 22.1.2018
  Vážený člen Urbáru Červený Kameň – pozemkové spoločenstvo
  Pozývame vás na Valné zhromaždenie Urbáru Červený Kameň – pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční v nedeľu 25.2.2018 v sále kultúrneho domu Červený Kameň so začiatkom o 15.00 hod. (Registrácia členov začne už od 14:30 hod, preto prosíme o skorý príchod aby sa zhromaždenie začalo načas )

  zo dňa 02.1.2018
  Aktuálne informácie o lyžiarskom vleku SKI- KOŠOVÁ a jeho prevádzke najdete na:
  http://www.cervenykamen.sk/organizacie-a-kluby/klub-turistov
  alebo Facebook: KST Červený Kameň – SKI-KOŠOVÁ

  zo dňa 21.7.2016
  Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za komunálny odpad a nájom za hrobové miesto je možné zaplatiť v úradných hodinách do pokladne obecného úradu. Zároveň oznamujeme, že nájom za hrobové miesta je možné zaplatiť iba do konca roka 2016.

  zo dňa 21.7.2016
  Vývoz Komunálneho odpadu v našej obci bude 25.7.2016

 • Najnovšie články

 • xxxxxxxxxxxx

 • Facebook