Informácie meeting

Published on Február 13th, 2015 | by admin

0

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

Vážený člen Urbáru Červený Kameň – pozemkové spoločenstvo

Dovoľujeme si Vás pozvať na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 22.2.2015 v sále
kultúrneho domu Červený Kameň so začiatkom o 15.00 hod. s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátnej komisie
3. Kontrola uznesenia z minulého Valného zhromaždenia
4. Správa o činnosti za rok 2014
5. Správa o hospodárení za rok 2014, návrh na rozdelenie zisku
6. Správa revíznej komisie
7. Informácia o stave členskej základne
8. Správa lesného hospodára a návrh plánu pestovateľskej činnosti na rok 2015
9. Diskusia
10. Správa mandátnej komisie
11. Uznesenie
12. Záver

Pozvánka CK+ splnomo tlac
Back to Top ↑
 • Časopis folklór

 • Oznamy obecného úradu

  zo dňa 28.5. 2018
  starosta obce ďakuje p. Poláčkovi a ostatným občanom ktorý sa podielali na prípravách svätej omše pod Červenou skalou ktorá sa uskutočnila 25.5.2018.

  zo dňa 22.1.2018
  Vážený člen Urbáru Červený Kameň – pozemkové spoločenstvo
  Pozývame vás na Valné zhromaždenie Urbáru Červený Kameň – pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční v nedeľu 25.2.2018 v sále kultúrneho domu Červený Kameň so začiatkom o 15.00 hod. (Registrácia členov začne už od 14:30 hod, preto prosíme o skorý príchod aby sa zhromaždenie začalo načas )

  zo dňa 02.1.2018
  Aktuálne informácie o lyžiarskom vleku SKI- KOŠOVÁ a jeho prevádzke najdete na:
  http://www.cervenykamen.sk/organizacie-a-kluby/klub-turistov
  alebo Facebook: KST Červený Kameň – SKI-KOŠOVÁ

  zo dňa 21.7.2016
  Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za komunálny odpad a nájom za hrobové miesto je možné zaplatiť v úradných hodinách do pokladne obecného úradu. Zároveň oznamujeme, že nájom za hrobové miesta je možné zaplatiť iba do konca roka 2016.

  zo dňa 21.7.2016
  Vývoz Komunálneho odpadu v našej obci bude 25.7.2016

 • Najnovšie články

 • xxxxxxxxxxxx

 • Facebook