Back to Top ↑
  • Oznamy obecného úradu

    zo dňa 29.4.2017
    Stavanie mája na Červenej skale sa bude konať 1.5.2017 cca o 17:00hod

    zo dňa 23.1.2017
    Aktuálne informácie o lyžiarskom vleku SKI- KOŠOVÁ a jeho prevádzke najdete na:
    http://www.cervenykamen.sk/organizacie-a-kluby/klub-turistov
    alebo Facebook: KST Červený Kameň – SKI-KOŠOVÁ

    zo dňa 21.7.2016
    Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za komunálny odpad a nájom za hrobové miesto je možné zaplatiť v úradných hodinách do pokladne obecného úradu. Zároveň oznamujeme, že nájom za hrobové miesta je možné zaplatiť iba do konca roka 2016.

    zo dňa 21.7.2016
    Vývoz Komunálneho odpadu v našej obci bude 25.7.2016

    zo dňa 15.7. 2016
    ZBER PLASTOV sa v našej obci uskutoční 19.7.2016

  • Najnovšie články

  • xxxxxxxxxxxx

  • Facebook

  • Časopis folklór