Informácie kosec

Published on August 2nd, 2016 | by admin

0

ČERVENOKAMENSKÝ KOSEC 2016

Obecný úrad v spolupráci s FK Červený Kameň Vás pozývajú v sobotu 13.8.2016 na Súťaž v kosení ručnou kosou /Červenokamenský kosec 2016/ spojenú s kultúrnym programom, súťažami, rôznymi akciámi a športovou zábavou so skupinou AKORD. Akcia sa uskutoční na futbalovom ihrisku. Tešíme sa na Vás !!!

kosecakord

Podmienky účasti v súťaži:

 • Súťažiaci si pri registrovaní vylosuje štartovné číslo
 • Súťažiaci musí mať svoju oslu, kosu, kosisko
 • Náhradná kosa sa môže použiť iba pri zjavnom poškodení / polámanie, rozštiepenie, vyhnutie/
 • Súťažné polia budú označené číslami a pokosenými pásmi

Kategórie:

 • A/ muži do 60 rokov
 • B/ muži nad 60 rokov
 • C/ ženy
 • D/ deti

Priebeh súťaže:

 • Súťažiť sa začne na povel „ Pripraviť sa, pozor štart“
 • Po ukončení kosenia súťažiaci položí kosu a zdvihne ruku
 • Odborná porota zhodnotí rýchlosť pokosenia vyčlenenej plochy
 • Pri rovnakom výsledku sa o víťazovi rozhodne po pokosení vyhradenej plochy

Odborná porota:
Porota bude mať 3 členov. Porota rozhodne o udelení cien v jednotlivých kategóriách.

Ocenenia:
Odborná porota udelí v každej kategórii prvé tri miesta.
Víťazi budú ocenení vecnými cenami a diplomom.

Každý súťažiaci aj divák sa zúčastňuje súťaže na vlastné riziko.

Kosci naberte odvahu, nabrúste kosu, oblečte si kroj a príďte!

 
Comments are closed.

Back to Top ↑