Informácie kosec

Published on August 2nd, 2016 | by admin

0

ČERVENOKAMENSKÝ KOSEC 2016

Obecný úrad v spolupráci s FK Červený Kameň Vás pozývajú v sobotu 13.8.2016 na Súťaž v kosení ručnou kosou /Červenokamenský kosec 2016/ spojenú s kultúrnym programom, súťažami, rôznymi akciámi a športovou zábavou so skupinou AKORD. Akcia sa uskutoční na futbalovom ihrisku. Tešíme sa na Vás !!!

kosecakord

Podmienky účasti v súťaži:

 • Súťažiaci si pri registrovaní vylosuje štartovné číslo
 • Súťažiaci musí mať svoju oslu, kosu, kosisko
 • Náhradná kosa sa môže použiť iba pri zjavnom poškodení / polámanie, rozštiepenie, vyhnutie/
 • Súťažné polia budú označené číslami a pokosenými pásmi

Kategórie:

 • A/ muži do 60 rokov
 • B/ muži nad 60 rokov
 • C/ ženy
 • D/ deti

Priebeh súťaže:

 • Súťažiť sa začne na povel „ Pripraviť sa, pozor štart“
 • Po ukončení kosenia súťažiaci položí kosu a zdvihne ruku
 • Odborná porota zhodnotí rýchlosť pokosenia vyčlenenej plochy
 • Pri rovnakom výsledku sa o víťazovi rozhodne po pokosení vyhradenej plochy

Odborná porota:
Porota bude mať 3 členov. Porota rozhodne o udelení cien v jednotlivých kategóriách.

Ocenenia:
Odborná porota udelí v každej kategórii prvé tri miesta.
Víťazi budú ocenení vecnými cenami a diplomom.

Každý súťažiaci aj divák sa zúčastňuje súťaže na vlastné riziko.

Kosci naberte odvahu, nabrúste kosu, oblečte si kroj a príďte!

 
Comments are closed.

Back to Top ↑
 • Časopis folklór

 • Oznamy obecného úradu

  zo dňa 16.7.2019
  Doktorka Krajčiová oznamuje, že od 22.07.2019 do 26.07.2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. Zastupovať bude doktorka Bortelová.

  Na poštovom dvore je pristavený kontajner, ktorý môžu občania využívať na veľký komunálny odpad, ktorý nepodlieha triedeniu a tým sú napríklad gauče, sedacie súpravy, linoleá, koberce, matrace. V prípade návozu väčšieho objemu tohto odpadu do kontajnera, je potrebné to nahlásiť na obecnom úrade.
  Do kontajnera je zakázané nosiť stavebný odpad ako sú tehly zo zbúranísk. Ak má niekto takýto stavebný odpad, je potrebné ho odovzdať na registrovanej skládke.

  zo dňa 4.7.2019
  Oznamujeme občanom, že Slovenská pošta hľadá do obce pracovníka – poštovú doručovateľku na zastupovanie počas letnej dovolenky. V prípade záujmu sa môžete informovať priamo na Pošte.

  zo dňa 27.6.2019
  MUDr. Bortelová oznamuje, že v dňoch 01.07.2019 – 05.07.2019 a v dňoch 29.07.2019 – 02.08.2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Krajčiová.

  zo dňa 4.6.2019
  Na základe schválenia Obecného zastupiteľstva v Červenom Kameni Obec Červený Kameň vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj nehnuteľností a to:
  - Rodinný dom súpisné číslo 130 (dom po policajtoch, predáva sa ako rodinný dom, nie na podnikateľskú činnosť),
  - Administratívna budova súpisné číslo 361 (budova bývalej colnice, predáva sa ako stavba vcelku bez pozemku).
  Súťažné podmienky sú zverejnené na informačnej tabuli pri obecnom úrade a na webovej stránke obce.

  Správca cintorína oznamuje, že na miestnom cintoríne opakovane dochádza k porušovaniu zákona vo veci triedenia odpadov. Z tohto dôvodu upozorňuje všetkých nájomcov hrobových miest a návštevníkov cintorína, že podľa prevádzkového poriadku obecného cintorína je každý návštevník povinný dodržiavať poriadok a čistotu triedením odpadu. V opačnom prípade porušuje Zákon č. 131 z roku 2010 o pohrebníctve § 25 a pri preukázanom zistení porušovania tohto zákona mu môže byť udelená pokuta vo výške 33,00 €.

 • Najnovšie články

 • xxxxxxxxxxxx

 • Facebook