Browsing the "Informácie" Category

Informácie

výsledky komunálnych volieb Červený Kameň

Výsledky- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Pridané November 11th, 2018 | by admin

VÝSLEDKY v obci Červený Kameň Počet zapísaných voličov:…….580 Počet vydaných obálok:………..402……..69% Platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu :………………399 Platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva:….401   Kandidáti na starostu: 1. Jozef Bartoš, …………………….175hlasov 2. Alena Geregová, ... Read More


Informácie

th

Informácie: Komunálne voľby 2018

Pridané August 27th, 2018 | by admin

Emailová adrese na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka miestnej a okrskovej volebnej komisie je – urad@cervenykamen.sk Kandidátne listiny na starostu a poslancov OZ je možné odovzdať do 11.9.2018 – po pracovnej dobe na č. p. ... Read More


Informácie

th

Valné zhromaždenie Urbáru

Pridané Január 22nd, 2018 | by admin

Vážený člen Urbáru Červený Kameň -  pozemkové spoločenstvo Pozývame vás na Valné zhromaždenie  Urbáru Červený Kameň – pozemkové spoločenstvo,  ktoré sa uskutoční v nedeľu 25.2.2018 v sále kultúrneho domu Červený Kameň so začiatkom o 15.00 hod.  (Registrácia členov začne ... Read More


Back to Top ↑
 • Časopis folklór

 • Oznamy obecného úradu

  zo dňa 21.6.2019
  Riaditeľka Základnej školy v Červenom Kameni pozýva deti z Červeného Kameňa vo veku od 5 do 15 rokov na Letný detský tábor s množstvom letných táborových aktivít, ktorý sa bude konať v termíne 12.07.2019 – 19.07.2019 v areáli základnej školy.
  Cena za tábor je 60 Eur, v ktorej je zahrnutá strava 5x denne, pitný režim, návšteva kúpaliska, letné večerné kino a odmeny za súťaže a iné. Prihlášky na tábor sú dostupné na internetovej stránke základnej školy alebo osobne v základnej škole u riaditeľky.

  V pondelok 24. júna 2019 sa uskutoční vývoz domového odpadu. Upozorňujeme občanov, že zberová spoločnosť nebude vyvážať smetné nádoby ani vrecia uložené pri nich bez pripojeného modrého žetóna.

  zo dňa 4.6.2019
  Na základe schválenia Obecného zastupiteľstva v Červenom Kameni Obec Červený Kameň vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj nehnuteľností a to:
  - Rodinný dom súpisné číslo 130 (dom po policajtoch, predáva sa ako rodinný dom, nie na podnikateľskú činnosť),
  - Administratívna budova súpisné číslo 361 (budova bývalej colnice, predáva sa ako stavba vcelku bez pozemku).
  Súťažné podmienky sú zverejnené na informačnej tabuli pri obecnom úrade a na webovej stránke obce.

  Správca cintorína oznamuje, že na miestnom cintoríne opakovane dochádza k porušovaniu zákona vo veci triedenia odpadov. Z tohto dôvodu upozorňuje všetkých nájomcov hrobových miest a návštevníkov cintorína, že podľa prevádzkového poriadku obecného cintorína je každý návštevník povinný dodržiavať poriadok a čistotu triedením odpadu. V opačnom prípade porušuje Zákon č. 131 z roku 2010 o pohrebníctve § 25 a pri preukázanom zistení porušovania tohto zákona mu môže byť udelená pokuta vo výške 33,00 €.

 • Najnovšie články

 • xxxxxxxxxxxx

 • Facebook