Informácie


Back to Top ↑
 • Oznamy obecného úradu

  zo dňa 14.4.2016:
  Oznamujeme občanom, že poplatok za komunálny odpad, daň z nehnuteľností, daň za psa a nájom za hrobové miesto je možné zaplatiť do pokladne obecného úradu v úradných hodinách. Zároveň oznamujeme, že nájom za hrobové miesto je možné zaplatiť do 31.12.2016. Nezaplatené hroby budú po uvedenom dátume ponúknuté na pochovávanie v prípade potreby.

  zo dňa 14. 4. 2016:
  Vývoz komunálneho odpadu sa v našej obci uskutoční 18. 4. 2016.

 • Najnovšie články

 • xxxxxxxxxxxx

 • Facebook

 • Časopis folklór